Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

De organisatie

Beleidsplan in hoofdlijnen:

​Stichting Stoelenproject de Duif is een nachtopvang voor Dak & Thuislozen met een laagdrempelige toelating. Iedereen die noodlijdend is mag binnenkomen, mits er voldoende slaapplaatsen aanwezig zijn.Tot 2015 betrof het uitsluitend een winteropvang (medio oktober tot medio april). Sinds de zomer van 2015 is de Duif het gehele jaar geopend. Aanleiding hiervoor betrof de ontwikkeling en vastgestelde regeling rondom `Bed-Brood-Bad'. Deze continue openstelling heeft geen consequenties gehad voor de werkwijze van de Duif. De reeds elders genoemde gedrag en huisregels blijven eenduidig gehandhaafd evenals het laagdrempelige toelatingsbeleid. Als gevolg van de zomer & winteropenstelling is de personele bezetting uitgebreid met nachtdiensten en extra inzet van vrijwilligers gedurende het gehele jaar. Het bestuur van Stichting Stoelenproject de Duif functioneert op geheel vrijwillige basis.

- RSIN-nummer:​ 8024.57.903    

- KvK-nummer: 41050846

 

Het bestuur:

​Het bestuur bestaat uit een vrijwillig bestuur en kent geen vergoeding voor verrichtte diensten. Uitsluitend voor gemaakte kosten ten behoeve van de organisatie van de Duif bestaat een vergoeding.

- Voorzitter:             dhr. B. van Eeten

- Secretaris:            dhr. F. Schneider

- Penningmeester:  dhr. R.M.T.Teunissen

- Personele zaken:  dhr. J.A.M. Derksen

- Fondswerving en publiciteit: mevr. J.H.J.H. Hennekes

- Fondswerving en publiciteit: mevr. M. Smulders

​Werknemers:          

Beroepskrachten: 

- dhr. E. (Edmund) Boering (coördinator)    

- mw. L. (Linda) Ledderhof

- mw M. (Marjan) van Zetten

- Dhr. J.  (John) Wilson

- mw. K. (Karin) van Zijl